انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلاچ از نوع دیافراگم 70 کیلو بایت SWF 1,339
کلاچ گریز از مرکز 109 کیلو بایت SWF 1,562
کلمات تک نقطه‌ای 134 کیلو بایت SWF 1,930
کلمات مترادف (1) 122 کیلو بایت SWF 1,426
کلمات مترادف (1) 312 کیلو بایت SWF 1,310
کلمات مترادف (2) 215 کیلو بایت SWF 1,359
کلمات مترادف (2) 302 کیلو بایت SWF 1,436
کلمات متضاد 140 کیلو بایت SWF 1,771
کلمات متضاد 1,336 کیلو بایت SWF 1,753
کلمات مخالف 247 کیلو بایت SWF 1,381
کلمات مخالف 1 1,339 کیلو بایت SWF 1,366
کلمات مخالف 2 1,338 کیلو بایت SWF 1,642
کلمات مخالف 3 1,341 کیلو بایت SWF 1,521
کلمات مرتبط 1,186 کیلو بایت SWF 1,373
کلمات مرتبط (1) 432 کیلو بایت SWF 1,423
کلمات مرتبط (2) 280 کیلو بایت SWF 1,430
کلمات مرتبط (3) 537 کیلو بایت SWF 1,475
کلمات مرتبط (4) 317 کیلو بایت SWF 1,541
کلمات مرتبط (5) 393 کیلو بایت SWF 1,622
کلمات مرتبط (6) 323 کیلو بایت SWF 1,827

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد