انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 893
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 933
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 882
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 1,103
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,565
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 5,103
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,478
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 1,275
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 1,071
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 938
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 1,217
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 893
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 909
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 1,106
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 979
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 1,138
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 1,116
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,187
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,423
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 890

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد