انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,806
کاربرد مغناطیس و جرثقیل 78 کیلو بایت SWF 1,741
کاربرد نسبت 608 کیلو بایت SWF 1,577
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 1,432
کارکرد آبگرمکن 132 کیلو بایت SWF 1,296
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,371
کامل کردن جملات 245 کیلو بایت SWF 2,100
کامل کردن جملات 1 220 کیلو بایت SWF 1,378
کامل کردن جملات 2 258 کیلو بایت SWF 1,305
کامل کردن جملات 3 219 کیلو بایت SWF 1,354
کامل کردن جملات 4 212 کیلو بایت SWF 1,203
کامل کردن جملات 5 214 کیلو بایت SWF 1,454
کامل کردن جملات 6 210 کیلو بایت SWF 1,439
کامل کردن جملات 7 221 کیلو بایت SWF 1,318
کامل کردن متن 132 کیلو بایت SWF 1,805
کامل کردن کلمات 1,125 کیلو بایت SWF 2,167
کامل کردن کلمات 445 کیلو بایت SWF 2,299
کاهش فشار بخار 1,025 کیلو بایت SWF 1,729
کتابخانه کلاس ما 425 کیلو بایت SWF 1,829
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,494

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد