انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
لوحه 8 1,609 کیلو بایت SWF 1,816
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1) 1,632 کیلو بایت SWF 2,162
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 921
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,933
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی 1,661 کیلو بایت SWF 4,089
خودشناسی 1,675 کیلو بایت SWF 1,039
مکعب 1,679 کیلو بایت SWF 1,731
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,878
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 897
فواید حیوانات 1,698 کیلو بایت SWF 3,329
تقسیم اعداد اعشاری 1,709 کیلو بایت SWF 1,738
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,567
حل شدن آب و نمک در یکدیگر 1,736 کیلو بایت SWF 1,908
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 5,328
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 1,076
درس هفتم (question 1) 1,743 کیلو بایت SWF 1,292
درس دوم (question 9) 1,769 کیلو بایت SWF 944
جدول انتخاب 1,770 کیلو بایت SWF 942
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 885
مخرج مشترک 1,813 کیلو بایت SWF 3,798

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد