انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,879
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 12,244
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,442
تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری 215 کیلو بایت SWF 12,566
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 12,648
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 12,657
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,702
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 13,040
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 13,235
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,346
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,374
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,381
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 13,589
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,610
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,714
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,811
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 13,880
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 13,882
تعادل 166 کیلو بایت SWF 14,082
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 14,093

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد