انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلاچ از نوع دیافراگم 70 کیلو بایت SWF 1,344
کلاچ گریز از مرکز 109 کیلو بایت SWF 1,568
کلمات تک نقطه‌ای 134 کیلو بایت SWF 1,934
کلمات مترادف (1) 122 کیلو بایت SWF 1,431
کلمات مترادف (1) 312 کیلو بایت SWF 1,318
کلمات مترادف (2) 215 کیلو بایت SWF 1,362
کلمات مترادف (2) 302 کیلو بایت SWF 1,440
کلمات متضاد 140 کیلو بایت SWF 1,782
کلمات متضاد 1,336 کیلو بایت SWF 1,756
کلمات مخالف 247 کیلو بایت SWF 1,385
کلمات مخالف 1 1,339 کیلو بایت SWF 1,379
کلمات مخالف 2 1,338 کیلو بایت SWF 1,647
کلمات مخالف 3 1,341 کیلو بایت SWF 1,525
کلمات مرتبط 1,186 کیلو بایت SWF 1,390
کلمات مرتبط (1) 432 کیلو بایت SWF 1,426
کلمات مرتبط (2) 280 کیلو بایت SWF 1,434
کلمات مرتبط (3) 537 کیلو بایت SWF 1,481
کلمات مرتبط (4) 317 کیلو بایت SWF 1,544
کلمات مرتبط (5) 393 کیلو بایت SWF 1,625
کلمات مرتبط (6) 323 کیلو بایت SWF 1,831

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد