انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,030
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,107
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,174
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,465
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,107
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,067
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,109
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,033
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,157
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,070
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,023
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,076
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,059
درس اول، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,120
درس هفتم، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,013
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 1,186
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,158
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,378
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,947
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,571

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد