انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,322
درس هشتم: تلاوت آیات 43سوره رعد و 1تا5سوره ابراهیم 302 کیلو بایت SWF 1,076
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 1,148
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 48 کیلو بایت SWF 1,001
درس هشتم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 263 44 کیلو بایت SWF 1,021
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 978
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 1,051
درس هشتم: تلاوت آیات 6 تا 10 سوره ابراهیم 370 کیلو بایت SWF 1,672
درس هشتم: قطره اما دریا 41 کیلو بایت SWF 1,056
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,059
درس نهم: تلاوت آیات 88 تا 93 سوره نحل 375 کیلو بایت SWF 2,777
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 993
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 36 کیلو بایت SWF 999
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 1,014
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 1,022
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 1,070
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 1,103
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 43 کیلو بایت SWF 1,081
درس نهم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل 400 کیلو بایت SWF 4,932
درس نهم: قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 1,069

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد