سال دوم فنی و حرفه ای

محاسبه توان در مدارات سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتصال سری خازن‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لامپ مهتابی بدون چوک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لامپ مهتابی با چوک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
145 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راست‌گرد و چپ‌گرد کردن موتور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اصول حسابداری 1

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

عکاسی 1

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
عکاسی
ارتباط با کتاب درسی: 

والیبال

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
والیبال 1
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم فنی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

تراشکاری 1

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
تراشکاری 1
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد