رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 3,074
تکمیل چرخه مداری انیمیشن 3,077
جریان برق چگونه تولید می شود؟ انیمیشن 20,799
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر انیمیشن 6,666
جمع بردارها با روش تحلیلی و ترسیمی انیمیشن 898
جمع بردارها به روش تحلیلی انیمیشن 935
جمع بردارها به روش ترسیمی انیمیشن 1,300
جمع و تفریق بردارها انیمیشن 947
جمع‌کننده دو عدد یک بیتی انیمیشن 796
خازن در جریان متناوب انیمیشن 10,609
خازن در جریان متناوب انیمیشن 945
خطوط میدان انیمیشن 3,480
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار انیمیشن 3,834
خواص مغناطیسی اجسام انیمیشن 3,482
خودالقایی و القای متقابل انیمیشن 7,256
دکودر BCD به دسیمال انیمیشن 881
دکودر BCD به سون سگمنت انیمیشن 1,003
دکودر ارقام ورودی انیمیشن 834
دیاگرام بردار RL موازی انیمیشن 864
دیاگرام برداری مدار RLC سری انیمیشن 942

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد