رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار سری RC انیمیشن 973
قضیه تونن انیمیشن 978
مدار R-L موازی انیمیشن 984
سلف در جریان متناوب انیمیشن 985
قانون جریان و ولتاژ کیرشهف انیمیشن 991
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی انیمیشن 991
آزمون سلف در مدار الکتریکی انیمیشن 996
دکودر BCD به سون سگمنت انیمیشن 1,003
تئوری تونن انیمیشن 1,022
تبدیل کد باینری به دسیمال انیمیشن 1,026
منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار RC سری (2) انیمیشن 1,041
راست‌گرد و چپ‌گرد کردن موتور انیمیشن 1,063
عملکرد ترانزیستور انیمیشن 1,101
ضرب عددی دو بردار انیمیشن 1,101
دینام سه فاز انیمیشن 1,124
انواع روش‌های جمع برداری انیمیشن 1,142
مقادیر ولتاژ و جریان در مدار LC موازی انیمیشن 1,145
موج سینوسی و کسینوسی انیمیشن 1,167
تبدیل منابع ولتاژ و جریان به‌هم انیمیشن 1,172
مدار R-L سری انیمیشن 1,179

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد