رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 3,074
تکمیل چرخه مداری انیمیشن 3,077
جریان برق چگونه تولید می شود؟ انیمیشن 20,798
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر انیمیشن 6,665
جمع بردارها با روش تحلیلی و ترسیمی انیمیشن 897
جمع بردارها به روش تحلیلی انیمیشن 935
جمع بردارها به روش ترسیمی انیمیشن 1,299
جمع و تفریق بردارها انیمیشن 946
جمع‌کننده دو عدد یک بیتی انیمیشن 796
خازن در جریان متناوب انیمیشن 10,608
خازن در جریان متناوب انیمیشن 944
خطوط میدان انیمیشن 3,478
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار انیمیشن 3,834
خواص مغناطیسی اجسام انیمیشن 3,481
خودالقایی و القای متقابل انیمیشن 7,256
دکودر BCD به دسیمال انیمیشن 881
دکودر BCD به سون سگمنت انیمیشن 1,003
دکودر ارقام ورودی انیمیشن 834
دیاگرام بردار RL موازی انیمیشن 863
دیاگرام برداری مدار RLC سری انیمیشن 942

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد