رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دهم، جلسه چهارم، سوره زخرف، آیات1 تا 3 انیمیشن 498
سوره آل عمران آیات 133-140 فایل صوتی 499
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه انیمیشن 499
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 499
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 20 انیمیشن 499
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه انیمیشن 501
درس هفتم، پیام قرآنی انیمیشن 503
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 انیمیشن 503
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 انیمیشن 504
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 504
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 انیمیشن 505
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 505
درس ششم، جلسه دوم، سوره ابراهیم، آیه 40 انیمیشن 506
درس دهم، پیام قرآنی انیمیشن 506
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه انیمیشن 506
درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26 انیمیشن 507
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 508
درس پنجم، پیام قرآنی انیمیشن 509
درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء انیمیشن 511
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 انیمیشن 513

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد