رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سوره تغابن آیات 1-6 فایل صوتی 438
درس سوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 112 انیمیشن 438
درس اول، جلسه اول (6) انیمیشن 440
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 انیمیشن 440
درس اول، جلسه اول (9) انیمیشن 441
درس سوم، قطره اما دریا انیمیشن 442
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 انیمیشن 442
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 442
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 443
درس اول، جلسه اول (5) انیمیشن 444
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 انیمیشن 445
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 انیمیشن 447
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 انیمیشن 448
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیات 1و2 انیمیشن 448
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 انیمیشن 449
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 450
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 450
سوره اسراء آیات 76-86 فایل صوتی 451
سوره نباء آیات 1-30 فایل صوتی 451
درس اول، جلسه سوم، سوره انعام، آیه 162 انیمیشن 451

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد