رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تشکیل تصویر در شبکیه چشم انیمیشن 861
تشکیل تصویر در شبکیه چشم انیمیشن 1,094
تشکیل تصویر در شبکیه چشم انیمیشن 1,041
تشکیل تصویر در عدسی انیمیشن 928
تشکیل رنگین کمان انیمیشن 1,123
تعادل توپ در فضا انیمیشن 1,566
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 1,007
تعیین فاصله کانونی انیمیشن 885
تغییر فاز در انتشار امواج (1) انیمیشن 704
تغییر فاز در انتشار امواج (2) انیمیشن 734
تفریق بردارها انیمیشن 702
تقویت جسم سه بعدی انیمیشن 818
تقویت‌کننده سیگنال انیمیشن 764
تلسکوپ نجومی انیمیشن 814
توان مصرفی مقاومت انیمیشن 717
توزیع الکترون انیمیشن 871
جابجایی، مسافت و موقعیت انیمیشن 880
جریان القایی در قالب مستطیلی در اثر شار مغناطیسی انیمیشن 629
جریان الکتریکی انیمیشن 844
جریان همرفتی انیمیشن 840

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد