رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
lesson 4 فایل صوتی 11,286
lesson 5 فایل صوتی 11,733
lesson 5-6 ، Review 3 فایل صوتی 650
lesson 6 فایل صوتی 10,673
lesson 7 فایل صوتی 16,856
lesson 7-8 ، Review 4 فایل صوتی 805
lesson 8 فایل صوتی 14,607
lessons 1-2 ، photo Dictionary فایل صوتی 1,080
lessons 3 ، photo Dictionary فایل صوتی 915
lessons 4 ، photo Dictionary فایل صوتی 871
lessons 5 ، photo Dictionary فایل صوتی 933
lessons 6 ، photo Dictionary فایل صوتی 802
lessons 7 ، photo Dictionary فایل صوتی 924
lessons 8 ، photo Dictionary فایل صوتی 1,378
photo Dictionary فایل صوتی 1,340
welcome ، Photo Dictionary فایل صوتی 819
zoo animals فیلم 981
درس اول فایل صوتی 1,077
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 607
درس اول ( listen to the sentences) فایل صوتی 748

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد