رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زبان انگلیسی پایه نهم فایل صوتی 1,365
زبان انگلیسی (مقدمه) فایل صوتی 641
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (9) فیلم 750
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (8) فیلم 817
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (7) فیلم 686
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (6) فیلم 661
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (5) فیلم 641
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (4) فیلم 654
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (3) فیلم 700
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (2) فیلم 731
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (17) فیلم 1,122
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (16) فیلم 745
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (15) فیلم 857
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (14) فیلم 699
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (13) فیلم 725
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (12) فیلم 704
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (11) فیلم 787
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (10) فیلم 843
راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه اول متوسطه اول (1) فیلم 792
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 14,408

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد