رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 1,111
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 1,065
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 954
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (1) انیمیشن 785
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (2) انیمیشن 723
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (3) انیمیشن 747
سؤالات درس لطف حق (1) انیمیشن 841
سؤالات درس لطف حق (2) انیمیشن 966
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,280
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,228
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,446
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,962
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,455
سؤالات درس مهمان شهر ما (1) انیمیشن 1,033
سؤالات درس مهمان شهر ما (2) انیمیشن 802
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 1,036
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,280
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,324
سؤالات درس کوچ پرستوها (1) انیمیشن 851
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) انیمیشن 711

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد