رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 1,174
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 1,110
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 1,014
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (1) انیمیشن 840
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (2) انیمیشن 773
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (3) انیمیشن 839
سؤالات درس لطف حق (1) انیمیشن 877
سؤالات درس لطف حق (2) انیمیشن 1,005
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,506
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,317
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,648
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,048
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,523
سؤالات درس مهمان شهر ما (1) انیمیشن 1,080
سؤالات درس مهمان شهر ما (2) انیمیشن 844
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 1,226
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,379
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,436
سؤالات درس کوچ پرستوها (1) انیمیشن 1,002
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) انیمیشن 760

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد