رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم: ایران عزیز فایل صوتی 2,844
بخوان و حفظ کن: وطن فایل صوتی 1,789
درس چهاردهم: ایران آباد فایل صوتی 1,935
حکایت: خروس ایرانی فایل صوتی 5,161
درس پانزدهم: دریا فایل صوتی 1,674
درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد فایل صوتی 6,137
بخوان و حفظ کن: بهاران فایل صوتی 1,866
درس هفدهم: چشم‌های آسمان فایل صوتی 1,790
حکایت: افتادن از آسمان فایل صوتی 4,246
مقدمه کتاب خوانداری دوم ابتدایی فایل صوتی 875
ستایش فایل صوتی 1,203
کتابخانه کلاس ما فایل صوتی 1,418
یار مهربان فایل صوتی 1,137
مسجد محله ما فایل صوتی 1,560
چغندر پر برکت فایل صوتی 1,540
خرس کوچولو فایل صوتی 1,187
راه سلامتی فایل صوتی 1,033
ستاره فایل صوتی 995
مدرسه خرگوش‌ها فایل صوتی 1,348
تمیز باش، عزیز باش فایل صوتی 1,091

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد