رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بخوان و بیندیش: انتظار فایل صوتی 9,844
درس دهم: باغچه اطفال فایل صوتی 5,827
بخوان و حفظ کن: همای رحمت فایل صوتی 7,749
درس یازدهم: فرمانده دل‌ها فایل صوتی 26,859
درس دوازدهم: اتفاق ساده فایل صوتی 2,451
بخوان و بیندیش: دوست بچه‌های خوب فایل صوتی 3,262
حکایت: نوشتن نامه فایل صوتی 1,654
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,117
بخوان و حفظ کن: امید فایل صوتی 6,007
درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟ فایل صوتی 2,171
درس پانزدهم: شیر و موش فایل صوتی 7,984
بخوان و بیندیش: هفت مروارید سرخ فایل صوتی 18,412
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 1,866
بخوان و حفظ کن: خرد و دانش فایل صوتی 2,948
درس هفدهم: مدرسه هوشمند فایل صوتی 4,313
بخوان و بیندیش: کارت اعتباری فایل صوتی 6,087
مثل فایل صوتی 967
نیایش فایل صوتی 1,120
نمایش رادیویی مربوط به درس آفریدگار زیبایی فایل صوتی 1,664
نمایش رادیویی مربوط به درس راز نشانه‌ها فایل صوتی 1,137

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد