رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بخوان و بیندیش: انتظار فایل صوتی 14,421
درس دهم: باغچه اطفال فایل صوتی 6,554
بخوان و حفظ کن: همای رحمت فایل صوتی 15,568
درس یازدهم: فرمانده دل‌ها فایل صوتی 31,710
درس دوازدهم: اتفاق ساده فایل صوتی 2,762
بخوان و بیندیش: دوست بچه‌های خوب فایل صوتی 3,916
حکایت: نوشتن نامه فایل صوتی 2,266
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,402
بخوان و حفظ کن: امید فایل صوتی 6,778
درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟ فایل صوتی 2,423
درس پانزدهم: شیر و موش فایل صوتی 8,853
بخوان و بیندیش: هفت مروارید سرخ فایل صوتی 20,401
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 2,187
بخوان و حفظ کن: خرد و دانش فایل صوتی 3,364
درس هفدهم: مدرسه هوشمند فایل صوتی 7,201
بخوان و بیندیش: کارت اعتباری فایل صوتی 8,803
مثل فایل صوتی 1,312
نیایش فایل صوتی 1,496
نمایش رادیویی مربوط به درس آفریدگار زیبایی فایل صوتی 2,210
نمایش رادیویی مربوط به درس راز نشانه‌ها فایل صوتی 1,434

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد