رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ستایش فایل صوتی 1,193
ستاره روشن فایل صوتی 7,009
ستاره فایل صوتی 1,069
سؤالات درس کوچ پرستوها (5) انیمیشن 972
سؤالات درس کوچ پرستوها (4) انیمیشن 986
سؤالات درس کوچ پرستوها (3) انیمیشن 879
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) انیمیشن 811
سؤالات درس کوچ پرستوها (1) انیمیشن 1,068
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,534
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,437
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 1,283
سؤالات درس مهمان شهر ما (2) انیمیشن 893
سؤالات درس مهمان شهر ما (1) انیمیشن 1,125
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,592
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,103
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,717
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,373
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,570
سؤالات درس لطف حق (2) انیمیشن 1,041
سؤالات درس لطف حق (1) انیمیشن 919

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد