رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) انیمیشن 916
امید انیمیشن 940
لطف حق انیمیشن 1,021
سؤالات درس لطف حق (1) انیمیشن 818
سؤالات درس لطف حق (2) انیمیشن 946
ادب از که آموختی انیمیشن 1,198
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 1,028
شیر و موش انیمیشن 1,334
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 1,087
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 1,040
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 932
کارت اعتباری انیمیشن 1,045
خرد و دانش انیمیشن 1,078
پرسشگری انیمیشن 1,255
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 1,012
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,228
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,270
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,563
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,232
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,183

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد