رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
نگهداری از ژله و میوه انیمیشن 960
جامد، مایع 2 انیمیشن 965
جلوگیری از جا به‌جا شدن خاک انیمیشن 966
قلمه زدن انیمیشن 968
چشمه نور 1 انیمیشن 974
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 975
چشمه نور 2 انیمیشن 983
دانه‌های مشابه انیمیشن 997
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 1,001
اندازه‌گیری سرما و گرما انیمیشن 1,012
یادداشت کردن مشاهدات انیمیشن 1,014
کرم ابریشم انیمیشن 1,026
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (21) فیلم 1,029
حفظ محیط زیست انیمیشن 1,031
لانه‌ی موجودات در زیر خاک انیمیشن 1,035
وسایل نقلیه نیازمند به سوخت انیمیشن 1,044
به‌وجود آمدن گیاه انیمیشن 1,047
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,047
جاذبه زمین انیمیشن 1,049
باد انیمیشن 1,051

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد