رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (18) فیلم 674
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (8) فیلم 674
جمع اعداد (56) انیمیشن 675
عددشناسی (19) انیمیشن 675
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (5) فیلم 675
جمع اعداد (26) انیمیشن 676
جمع اعداد (61) انیمیشن 676
جمع و تفریق اعداد (3) انیمیشن 676
راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی (8) فیلم 676
راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی (20) فیلم 676
جمع اعداد (3) انیمیشن 677
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (3) انیمیشن 677
جمع اعداد (53) انیمیشن 678
آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (19) فیلم 678
مبانی نظری و چارچوب تغییر کتاب ریاضی اول دبستان (3) فیلم 678
جمع اعداد (24) انیمیشن 679
جمع اعداد (16) انیمیشن 680
جمع اعداد (39) انیمیشن 680
جمع اعداد (66) انیمیشن 680
عددشناسی (18) انیمیشن 680

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد