رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش سمت راست و چپ (1) انیمیشن 1,525
آموزش سمت راست و چپ (2) انیمیشن 1,831
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی انیمیشن 12,338
ابزار جمع انیمیشن 4,227
ابزار جمع انیمیشن 4,493
ابزار جمع انیمیشن 11,219
اثبات قانون در مثلث انیمیشن 1,731
اختلاف ساعت انیمیشن 1,769
ارتفاع و قاعده انیمیشن 1,714
ارزش مکانی (1) انیمیشن 1,136
ارزش مکانی (2) انیمیشن 1,185
ارزش مکانی اعداد انیمیشن 1,105
ارزش مکانی اعداد دو رقمی انیمیشن 1,040
ارزش مکانی اعداد سه رقمی انیمیشن 830
اشنایی با اعداد انیمیشن 3,548
اشنایی با جداول انیمیشن 7,201
اشکال هندسی انیمیشن 16,705
اشکال هندسی انیمیشن 13,698
اشکال هندسی انیمیشن 8,705
اشکال هندسی انیمیشن 54,244

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد