رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
نمایش تاثیر وجود هسته آهنی در داخل سیم‌پیچ بر نیروی حاصل از آن انیمیشن 964
مفاهیم تئوری ماشین DC انیمیشن 976
رابطه بین جریان، میدان و نیرو انیمیشن 987
پل واتسون انیمیشن 989
تحلیل یک مدار ترکیبی (1) انیمیشن 990
مفهوم القای متقابل انیمیشن 1,005
تحلیل یک مدار ترکیبی (2) انیمیشن 1,014
مفاهیم چپ گرد، راست گرد و ترمز ماشین DC انیمیشن 1,018
دو روش مختلف تولید برق انیمیشن 1,027
مفهوم کموتاسیون انیمیشن 1,027
اجزای یک موتور دی سی انیمیشن 1,030
نحوه قرار گرفتن قطب کمکی و سیم‌پیچ تحریک آن و عدم جرقه با وجود آن انیمیشن 1,034
مفهوم القای مغناطیسی انیمیشن 1,046
حرکت الکترون در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,050
قانون جریان کیرشهف انیمیشن 1,060
ترمز دینامیکی موتور سری انیمیشن 1,071
لامپ مهتابی بدون چوک انیمیشن 1,072
تولید فشار به‌وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 1,081
توجیه مفهوم افت جریان با اتصال سری مقاومت‌ها انیمیشن 1,087
چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی انیمیشن 1,098

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد