رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
لامپ مهتابی بدون چوک انیمیشن 1,057
اتصال سری خازن‌ها انیمیشن 1,133
محاسبه توان در مدارات سری انیمیشن 1,105
اتصال موازی خازن‌ها انیمیشن 1,099
اتصال سری و موازی باطری‌ها انیمیشن 1,233
تحلیل یک مدار ترکیبی (1) انیمیشن 972
تحلیل یک مدار ترکیبی (2) انیمیشن 1,001
آزمایش بستن مدار انیمیشن 1,179
کاربرد مغناطیس و جرثقیل انیمیشن 1,276
قانون لنز انیمیشن 1,268
قانون جریان کیرشهف انیمیشن 1,049
روابط بین ولتاژ، جریان و مقاومت در قانون اهم انیمیشن 1,283
خودالقایی انیمیشن 1,155
چگونه یک مسئله مدار موازی را حل کنیم انیمیشن 1,168
چگونه یک مسئله مدار سری را حل کنیم انیمیشن 1,098
چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی انیمیشن 1,073
جریان متناوب انیمیشن 1,129
تولید فشار به‌وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 1,072
توجیه مفهوم افت جریان با اتصال سری مقاومت‌ها انیمیشن 1,075
توان در مدارهای الکتریکی انیمیشن 1,088

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد