رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نمایش کموتاسیون دو تیغه‌ای در ماشین جریان مستقیم انیمیشن 838
نمایش تاثیر وجود هسته آهنی در داخل سیم‌پیچ بر نیروی حاصل از آن انیمیشن 964
نمایش اثر پسماند فوران و شدت میدان خنثی کننده انیمیشن 808
ایجاد گشتاور و حرکت در موتور ساده جریان مستقیم انیمیشن 917
ایجاد میدان توسط قطب‌های کمکی انیمیشن 951
بررسی امکان حرکت دورانی مداوم توسط کموتاتور انیمیشن 901
تغییرات فوران دربر گیرنده یک حلقه انیمیشن 950
ترمز دینامیکی موتور سری انیمیشن 1,071
راه‌انداز دستی سه نقطه‌ای موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,225
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد تحریک مستقل انیمیشن 1,116
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد سری انیمیشن 1,177
دیاگرام گسترده آرمیچر مولد چهار قطب 12 شیار حلقوی ساده انیمیشن 2,667
دیاگرام گسترده آرمیچر 11 شیار 4 قطب موجی ساده انیمیشن 2,375
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد شنت چهار قطب بدون قطب کمکی و سیم جبرانگر انیمیشن 1,122
طرح ساختمانی و مدار الکتریکی مولد شنت چهار قطب با سیم‌پیچ جبرانگر و قطب‌های کمکی انیمیشن 1,325
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد کمپوند چهار قطب انیمیشن 1,243
طرح مدور مولد DC چهار کلافی انیمیشن 1,358
طرح یک مولد چهار کلافی انیمیشن 1,254
قرار گرفتن کلاف در صفحه خنثی و چگونگی نیروهای وارد بر کلاف در این صفحه انیمیشن 1,277
مدار راه‌اندازی اتوماتیک موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,311

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد