رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
لقاح در پستانداران انیمیشن 1,222
لقاح مضاعف انیمیشن 1,104
لیپیدها فیلم 2,196
مراحل رشد جنین انیمیشن 1,007
مراحل مختلف میتوز فیلم 2,161
مراحل مختلف میتوز فیلم 2,300
مراحل گوارش غذا در انسان انیمیشن 1,573
مناطق مریستمی فیلم 2,099
مواد تشکیل‌دهنده خون (گلبول قرمز) فیلم 1,382
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت فیلم 3,573
مکانیزم عملکرد دستگاه فشار خون انیمیشن 1,283
مکانیسم دفاعی بدن (دفاع اختصاصی) فیلم 1,895
مکانیسم دیدن فیلم 1,707
میوز فیلم 2,290
میوز فیلم 1,883
میوز فیلم 2,008
میکروسکوپ انیمیشن 888
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,544
نامگذاری بخش‌های مختلف برگ انیمیشن 850
نامگذاری بخش‌های مختلف قلب انیمیشن 1,151

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد