رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,238
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,449
جانوران مواد زائد نیتروژن‌دار را دفع می‌کنند فیلم 1,180
جانوران چگونه حرکت می‌کنند؟ فیلم 11,490
جذب مواد غذایی در روده بزرگ فیلم 1,426
جلبک ولوکس فیلم 1,890
جهش‌های کروموزومی فیلم 1,819
حالات مختلف فشار خون انیمیشن 959
حرکت مواد آلی در گیاهان فیلم 1,714
در جستجوی ماده ژنتیک فیلم 1,249
دریافت صدا توسط گوش انیمیشن 928
دستگاه ایمنی در بی‌مهرگان فیلم 1,281
دستگاه تنفس انسان فیلم 1,997
دستگاه تنفس در جانداران مختلف فیلم 1,660
دستگاه دفع ادرار در انسان فیلم 2,701
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,151
دستگاه لنفی فیلم 1,417
دستگاه گردش خون انسان انیمیشن 963
دستگاه گردش خون انسان فیلم 5,011
دستگاه گردش خون باز و بسته انیمیشن 4,133

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد