رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کشیده شدن آب از بالا در گیاهان فیلم 1,689
حرکت مواد آلی در گیاهان فیلم 1,714
جانوران مواد زائد نیتروژن‌دار را دفع می‌کنند فیلم 1,180
دستگاه دفع ادرار در انسان فیلم 2,701
تشکیل ادرار فیلم 1,800
دفع مواد در گیاهان فیلم 1,656
جانوران چگونه حرکت می‌کنند؟ فیلم 11,490
انسان به کمک ماهیچه‌ها و استخوان‌ها حرکت می‌کند فیلم 2,132
وظایف استخوان‌ها در بدن فیلم 1,990
ورزش و نرمش فیلم 1,227
گیاهان نیز حرکت می‌کنند فیلم 1,644
مکانیسم دفاعی بدن (دفاع اختصاصی) فیلم 1,895
نقش دستگاه ایمنی در پیوند اعضا و مبارزه با سرطان فیلم 1,122
اختلال در دستگاه ایمنی بدن فیلم 1,250
نقص ایمنی اکتسابی و مادرزادی فیلم 1,266
دستگاه ایمنی در بی‌مهرگان فیلم 1,281
ساختار و کار نورون فیلم 1,585
فعالیت نورون‌ها فیلم 1,770
چگونگی ارتباط نورون‌ها با یکدیگر فیلم 1,598
ساختار و کار دستگاه عصبی فیلم 1,570

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد