رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیرنده‌های حسی جانوران فیلم 1,662
گیاهان نیز حرکت می‌کنند فیلم 1,644
گوارش غذا در معده فیلم 1,684
گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین انیمیشن 2,381
گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش انیمیشن 1,146
گلبول‌های سفید فیلم 1,535
گرده‌افشانی توسط زنبور انیمیشن 975
گردش خون ششی و عمومی انیمیشن 3,367
گردش خون در رگ‌ها فیلم 1,486
کشیده شدن آب از بالا در گیاهان فیلم 1,689
کشف ساختار DNA فیلم 1,367
کربوهیدرات فیلم 2,206
ژنتیک در گذشته فیلم 1,731
چگونگی گوارش غذا در دهان و انجام عمل بلع فیلم 2,660
چگونگی انقباض ماهیچه مخطط انیمیشن 928
چگونگی انقباض ماهیچه انیمیشن 819
چگونگی ارتباط نورون‌ها با یکدیگر فیلم 1,598
چرخه کامل مراحل گوارش انیمیشن 947
چرخه نیتروژن انیمیشن 878
چرخه سلولی، سرطان اختلال در تنظیم چرخه سلولی فیلم 2,760

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد