علوم

راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,659 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,468 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,391 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,660 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
50,128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,201 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زنگ علوم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,924 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سالم باش، شاداب باش

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,935 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آلودگی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,388 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمعیت انسان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد