بنویسیم

ضرب‌المثل (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
330 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب‌المثل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
408 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صفت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
472 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جمله با فعل مناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پسوند کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
234 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب‌المثل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
315 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
300 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

5- کامل کردن جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

4- کامل کردن جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
316 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد