صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
فصل دوم (3) 10 کیلو بایت MP3 626
درس اول ( what you learned) 292 کیلو بایت MP3 2,902
درس چهارم (what you learned) 327 کیلو بایت MP3 4,599
المعجم (ظ) 330 کیلو بایت MP3 180
غرور جوانی 352 کیلو بایت MP3 476
درس سوم (what you learned) 363 کیلو بایت MP3 1,348
درس دوم ( what you learned) 364 کیلو بایت MP3 2,444
جوانمردی 394 کیلو بایت MP3 417
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 191
توانا بود ... 426 کیلو بایت MP3 388
المعجم (ض) 445 کیلو بایت MP3 200
المعجم (ی) 445 کیلو بایت MP3 182
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 225
کودکی حضرت موسی(ع) 452 کیلو بایت MP3 570
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 195
دعای مادر 458 کیلو بایت MP3 426
احوال‌پرسی 486 کیلو بایت MP3 592
ستایش 488 کیلو بایت MP3 446
درس سوم (conversation) 488 کیلو بایت MP3 519
درس اول (conversation) 491 کیلو بایت MP3 665

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد