صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
فصل دوم (3) 10 کیلو بایت MP3 512
درس اول ( what you learned) 292 کیلو بایت MP3 1,119
درس چهارم (what you learned) 327 کیلو بایت MP3 3,556
المعجم (ظ) 330 کیلو بایت MP3 150
غرور جوانی 352 کیلو بایت MP3 450
درس سوم (what you learned) 363 کیلو بایت MP3 753
درس دوم ( what you learned) 364 کیلو بایت MP3 1,540
جوانمردی 394 کیلو بایت MP3 392
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 161
توانا بود ... 426 کیلو بایت MP3 361
المعجم (ض) 445 کیلو بایت MP3 169
المعجم (ی) 445 کیلو بایت MP3 152
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 191
کودکی حضرت موسی(ع) 452 کیلو بایت MP3 538
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 168
دعای مادر 458 کیلو بایت MP3 398
احوال‌پرسی 486 کیلو بایت MP3 551
ستایش 488 کیلو بایت MP3 419
درس سوم (conversation) 488 کیلو بایت MP3 468
درس اول (conversation) 491 کیلو بایت MP3 562

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد