صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
فصل دوم (3) 10 کیلو بایت MP3 454
درس اول ( what you learned) 292 کیلو بایت MP3 908
درس چهارم (what you learned) 327 کیلو بایت MP3 1,802
المعجم (ظ) 330 کیلو بایت MP3 125
غرور جوانی 352 کیلو بایت MP3 418
درس سوم (what you learned) 363 کیلو بایت MP3 434
درس دوم ( what you learned) 364 کیلو بایت MP3 897
جوانمردی 394 کیلو بایت MP3 361
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 130
توانا بود ... 426 کیلو بایت MP3 327
المعجم (ض) 445 کیلو بایت MP3 140
المعجم (ی) 445 کیلو بایت MP3 135
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 156
کودکی حضرت موسی(ع) 452 کیلو بایت MP3 487
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 138
دعای مادر 458 کیلو بایت MP3 360
احوال‌پرسی 486 کیلو بایت MP3 521
ستایش 488 کیلو بایت MP3 389
درس سوم (conversation) 488 کیلو بایت MP3 419
درس اول (conversation) 491 کیلو بایت MP3 503

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد