صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
فصل دوم (3) 10 کیلو بایت MP3 490
درس اول ( what you learned) 292 کیلو بایت MP3 1,068
درس چهارم (what you learned) 327 کیلو بایت MP3 3,373
المعجم (ظ) 330 کیلو بایت MP3 141
غرور جوانی 352 کیلو بایت MP3 435
درس سوم (what you learned) 363 کیلو بایت MP3 708
درس دوم ( what you learned) 364 کیلو بایت MP3 1,474
جوانمردی 394 کیلو بایت MP3 376
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 148
توانا بود ... 426 کیلو بایت MP3 345
المعجم (ض) 445 کیلو بایت MP3 158
المعجم (ی) 445 کیلو بایت MP3 146
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 174
کودکی حضرت موسی(ع) 452 کیلو بایت MP3 504
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 153
دعای مادر 458 کیلو بایت MP3 376
احوال‌پرسی 486 کیلو بایت MP3 531
ستایش 488 کیلو بایت MP3 406
درس سوم (conversation) 488 کیلو بایت MP3 450
درس اول (conversation) 491 کیلو بایت MP3 539

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد