صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
فصل دوم (3) 10 کیلو بایت MP3 552
درس اول ( what you learned) 292 کیلو بایت MP3 1,471
درس چهارم (what you learned) 327 کیلو بایت MP3 4,150
المعجم (ظ) 330 کیلو بایت MP3 160
غرور جوانی 352 کیلو بایت MP3 464
درس سوم (what you learned) 363 کیلو بایت MP3 1,027
درس دوم ( what you learned) 364 کیلو بایت MP3 1,868
جوانمردی 394 کیلو بایت MP3 406
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 172
توانا بود ... 426 کیلو بایت MP3 372
المعجم (ض) 445 کیلو بایت MP3 183
المعجم (ی) 445 کیلو بایت MP3 163
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 206
کودکی حضرت موسی(ع) 452 کیلو بایت MP3 552
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 177
دعای مادر 458 کیلو بایت MP3 413
احوال‌پرسی 486 کیلو بایت MP3 568
ستایش 488 کیلو بایت MP3 437
درس سوم (conversation) 488 کیلو بایت MP3 499
درس اول (conversation) 491 کیلو بایت MP3 600

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد