صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
فصل دوم (3) 10 کیلو بایت MP3 733
درس اول ( what you learned) 292 کیلو بایت MP3 4,858
درس چهارم (what you learned) 327 کیلو بایت MP3 7,561
المعجم (ظ) 330 کیلو بایت MP3 268
غرور جوانی 352 کیلو بایت MP3 588
درس سوم (what you learned) 363 کیلو بایت MP3 4,149
درس دوم ( what you learned) 364 کیلو بایت MP3 8,834
جوانمردی 394 کیلو بایت MP3 539
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 288
توانا بود ... 426 کیلو بایت MP3 507
المعجم (ض) 445 کیلو بایت MP3 284
المعجم (ی) 445 کیلو بایت MP3 261
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 308
کودکی حضرت موسی(ع) 452 کیلو بایت MP3 677
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 296
دعای مادر 458 کیلو بایت MP3 540
احوال‌پرسی 486 کیلو بایت MP3 741
ستایش 488 کیلو بایت MP3 553
درس سوم (conversation) 488 کیلو بایت MP3 642
درس اول (conversation) 491 کیلو بایت MP3 804

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد