صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
فصل دوم (3) 10 کیلو بایت MP3 697
درس اول ( what you learned) 292 کیلو بایت MP3 3,848
درس چهارم (what you learned) 327 کیلو بایت MP3 7,125
المعجم (ظ) 330 کیلو بایت MP3 237
غرور جوانی 352 کیلو بایت MP3 552
درس سوم (what you learned) 363 کیلو بایت MP3 3,146
درس دوم ( what you learned) 364 کیلو بایت MP3 3,348
جوانمردی 394 کیلو بایت MP3 501
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 260
توانا بود ... 426 کیلو بایت MP3 469
المعجم (ض) 445 کیلو بایت MP3 256
المعجم (ی) 445 کیلو بایت MP3 234
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 283
کودکی حضرت موسی(ع) 452 کیلو بایت MP3 641
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 267
دعای مادر 458 کیلو بایت MP3 501
احوال‌پرسی 486 کیلو بایت MP3 665
ستایش 488 کیلو بایت MP3 520
درس سوم (conversation) 488 کیلو بایت MP3 603
درس اول (conversation) 491 کیلو بایت MP3 754

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد