پیل الکتریکی

اصول عملکرد باطری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد