الگوریتم

نمایش مراحل حل مسئله (روندنما)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,651 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روش حل مسئله (الگوریتم)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,471 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگوریتم و روندنما (مسئله‌های پیچیده)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,856 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگوریتم و روندنما (شناخت مسئله)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,601 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد