فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بکرزایی 7,047 کیلو بایت 1,667
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) 7,047 کیلو بایت 678
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 3,157
نیاز جانوران به هوا 7,162 کیلو بایت 1,960
اهرم 7,166 کیلو بایت 2,214
جان‌داران ساده 7,183 کیلو بایت 2,791
محل زندگی جانوران (1) 7,185 کیلو بایت 3,536
کرم‌ها 7,201 کیلو بایت 2,799
آشنایی با نشانگر حریم خطوط لوله مواد نفتی 7,207 کیلو بایت 1,354
نور طبیعی و نور مصنوعی 7,277 کیلو بایت 2,892
دستگاه عصبی 7,286 کیلو بایت 5,122
معرفی time line و دستور split 7,291 کیلو بایت 598
همسایگان خطوط لوله مواد نفتی 7,303 کیلو بایت 1,198
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 218
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) 7,407 کیلو بایت 2,333
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 216
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 645
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 609
مواد جامد 7,496 کیلو بایت 1,506
بافت عصبی 7,616 کیلو بایت 2,333

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد