فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بکرزایی 7,047 کیلو بایت 1,623
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) 7,047 کیلو بایت 645
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 3,053
نیاز جانوران به هوا 7,162 کیلو بایت 1,865
اهرم 7,166 کیلو بایت 2,146
جان‌داران ساده 7,183 کیلو بایت 2,724
محل زندگی جانوران (1) 7,185 کیلو بایت 3,359
کرم‌ها 7,201 کیلو بایت 2,686
آشنایی با نشانگر حریم خطوط لوله مواد نفتی 7,207 کیلو بایت 1,306
نور طبیعی و نور مصنوعی 7,277 کیلو بایت 2,700
دستگاه عصبی 7,286 کیلو بایت 4,893
معرفی time line و دستور split 7,291 کیلو بایت 579
همسایگان خطوط لوله مواد نفتی 7,303 کیلو بایت 1,156
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 196
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) 7,407 کیلو بایت 2,258
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 198
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 609
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 581
مواد جامد 7,496 کیلو بایت 1,447
بافت عصبی 7,616 کیلو بایت 2,294

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد