فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بکرزایی 7,047 کیلو بایت 1,566
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) 7,047 کیلو بایت 610
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 2,946
نیاز جانوران به هوا 7,162 کیلو بایت 1,781
اهرم 7,166 کیلو بایت 2,060
جان‌داران ساده 7,183 کیلو بایت 2,661
محل زندگی جانوران (1) 7,185 کیلو بایت 3,001
کرم‌ها 7,201 کیلو بایت 2,598
آشنایی با نشانگر حریم خطوط لوله مواد نفتی 7,207 کیلو بایت 1,271
نور طبیعی و نور مصنوعی 7,277 کیلو بایت 2,546
دستگاه عصبی 7,286 کیلو بایت 4,782
معرفی time line و دستور split 7,291 کیلو بایت 546
همسایگان خطوط لوله مواد نفتی 7,303 کیلو بایت 1,121
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 166
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) 7,407 کیلو بایت 2,176
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 169
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 567
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 538
مواد جامد 7,496 کیلو بایت 1,397
بافت عصبی 7,616 کیلو بایت 2,239

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد