فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بکرزایی 7,047 کیلو بایت 1,585
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) 7,047 کیلو بایت 622
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 2,980
نیاز جانوران به هوا 7,162 کیلو بایت 1,811
اهرم 7,166 کیلو بایت 2,099
جان‌داران ساده 7,183 کیلو بایت 2,676
محل زندگی جانوران (1) 7,185 کیلو بایت 3,076
کرم‌ها 7,201 کیلو بایت 2,622
آشنایی با نشانگر حریم خطوط لوله مواد نفتی 7,207 کیلو بایت 1,284
نور طبیعی و نور مصنوعی 7,277 کیلو بایت 2,597
دستگاه عصبی 7,286 کیلو بایت 4,817
معرفی time line و دستور split 7,291 کیلو بایت 560
همسایگان خطوط لوله مواد نفتی 7,303 کیلو بایت 1,134
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 172
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) 7,407 کیلو بایت 2,195
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 177
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 579
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 549
مواد جامد 7,496 کیلو بایت 1,417
بافت عصبی 7,616 کیلو بایت 2,254

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد