فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

سؤالات درس پرنده آزادی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پرنده آزادی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پرنده آزادی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پرنده آزادی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرنده آزادی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,740 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شوق آموختن (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,717 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شوق آموختن (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7,197 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خودشناسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,675 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد