انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 898
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 750
درس ششم (question 2) 27 کیلو بایت SWF 742
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 27 کیلو بایت SWF 506
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره ابراهیم، آیه 10 27 کیلو بایت SWF 581
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 27 کیلو بایت SWF 560
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 648
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 28 کیلو بایت SWF 546
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 28 کیلو بایت SWF 504
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 597
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 587
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 595
درس نهم: پیام قرآنی 28 کیلو بایت SWF 685
درس دهم: قطره اما دریا 28 کیلو بایت SWF 671
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 724
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 28 کیلو بایت SWF 1,518
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 8,584
مجموع زوایای خارجی چند ضلعی 29 کیلو بایت SWF 959
شناخت اعداد لاتین و فارسی (3) 29 کیلو بایت SWF 745
درس دوم (question 5) 29 کیلو بایت SWF 520

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد