انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 1,224
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 1,060
درس ششم (question 2) 27 کیلو بایت SWF 1,058
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 27 کیلو بایت SWF 731
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره ابراهیم، آیه 10 27 کیلو بایت SWF 819
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 27 کیلو بایت SWF 803
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 921
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 28 کیلو بایت SWF 777
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 28 کیلو بایت SWF 735
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 864
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 868
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 1,009
درس نهم: پیام قرآنی 28 کیلو بایت SWF 975
درس دهم: قطره اما دریا 28 کیلو بایت SWF 975
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 1,022
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 28 کیلو بایت SWF 2,022
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 9,230
مجموع زوایای خارجی چند ضلعی 29 کیلو بایت SWF 1,287
شناخت اعداد لاتین و فارسی (3) 29 کیلو بایت SWF 1,084
درس دوم (question 5) 29 کیلو بایت SWF 733

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد