انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 868
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 725
درس ششم (question 2) 27 کیلو بایت SWF 710
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 27 کیلو بایت SWF 479
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره ابراهیم، آیه 10 27 کیلو بایت SWF 556
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 27 کیلو بایت SWF 541
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 617
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 45 28 کیلو بایت SWF 525
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 28 کیلو بایت SWF 475
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 559
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 556
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 560
درس نهم: پیام قرآنی 28 کیلو بایت SWF 649
درس دهم: قطره اما دریا 28 کیلو بایت SWF 627
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 687
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 28 کیلو بایت SWF 1,440
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 8,517
مجموع زوایای خارجی چند ضلعی 29 کیلو بایت SWF 927
شناخت اعداد لاتین و فارسی (3) 29 کیلو بایت SWF 724
درس دوم (question 5) 29 کیلو بایت SWF 497

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد