انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر 161 کیلو بایت SWF 6,983
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 6,905
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 6,895
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,847
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 6,804
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,796
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 6,786
شمارش داده ها وحل مساله 123 کیلو بایت SWF 6,771
درس اول: تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان 1,945 کیلو بایت SWF 6,739
محور اعداد 106 کیلو بایت SWF 6,683
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,541
نسبت و تناسب (3) 848 کیلو بایت SWF 6,540
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,497
قضیه جمع آثار 68 کیلو بایت SWF 6,485
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 6,423
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 6,417
نمادهای ده‌دهی 106 کیلو بایت SWF 6,415
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,365
جابجایی اشیا 159 کیلو بایت SWF 6,365
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,349

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد