انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس سوم (question 9) 40 کیلو بایت SWF 720
درس چهارم (question 5) 610 کیلو بایت SWF 720
درس پنجم (سؤال 2) 196 کیلو بایت SWF 721
درس ششم (سؤال 5) 195 کیلو بایت SWF 721
سؤالات درس ارمغان ایران (2) 55 کیلو بایت SWF 721
سؤالات درس راه نیک‌بختی (2) 72 کیلو بایت SWF 721
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 721
نوجوان باهوش 5,747 کیلو بایت SWF 722
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 722
درس پنجم (سؤال 5) 182 کیلو بایت SWF 723
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 723
سؤالات درس یاد حسین(ع) (2) 82 کیلو بایت SWF 723
درس دوم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 27 51 کیلو بایت SWF 723
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 724
سؤالات درس پرچمداران (2) 73 کیلو بایت SWF 724
درس دوم (question 7) 895 کیلو بایت SWF 725
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 725
درس پنجم (question 7) 863 کیلو بایت SWF 725
درس چهارم (سؤال 8) 196 کیلو بایت SWF 725
درس هشتم (سؤال 6) 237 کیلو بایت SWF 725

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد