انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس چهارم (question 3) 58 کیلو بایت SWF 786
درس پنجم (question 5) 53 کیلو بایت SWF 786
درس چهارم (سؤال 8) 196 کیلو بایت SWF 786
درس ششم (سؤال 5) 195 کیلو بایت SWF 786
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 786
درس اول، جلسه اول (3) 194 کیلو بایت SWF 786
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 787
درس چهارم (question 5) 610 کیلو بایت SWF 787
سؤالات درس قلم سحرآمیز (2) 61 کیلو بایت SWF 787
درس اول، جلسه اول (4) 67 کیلو بایت SWF 787
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 787
درس دوم (question 1) 69 کیلو بایت SWF 788
درس هشتم (سؤال 6) 237 کیلو بایت SWF 788
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 788
درس پنجم (question 9) 10,169 کیلو بایت SWF 789
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 789
سؤالات درس نوجوان باهوش (4) 83 کیلو بایت SWF 789
درس اول، جلسه اول (5) 94 کیلو بایت SWF 789
درس دوم (question 7) 895 کیلو بایت SWF 790
درس سوم (question 9) 40 کیلو بایت SWF 790

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد