انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم (question 5) 29 کیلو بایت SWF 679
درس چهارم (lesson 4) 2,067 کیلو بایت SWF 679
درس دوم (question 3) 80 کیلو بایت SWF 679
درس پنجم (سؤال 6) 206 کیلو بایت SWF 679
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 679
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 679
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 680
سؤالات درس آزادگی (2) 62 کیلو بایت SWF 680
درس پنجم (سؤال 2) 196 کیلو بایت SWF 681
درس ششم (سؤال 5) 195 کیلو بایت SWF 681
درس هفتم (سؤال 6) 191 کیلو بایت SWF 681
سؤالات درس ارمغان ایران (2) 55 کیلو بایت SWF 681
سؤالات درس راه نیک‌بختی (2) 72 کیلو بایت SWF 681
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 681
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 681
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 682
سؤالات درس قلم سحرآمیز (1) 279 کیلو بایت SWF 682
سؤالات درس پرچمداران (2) 73 کیلو بایت SWF 682
درس چهارم (سؤال 8) 196 کیلو بایت SWF 683
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 28 کیلو بایت SWF 683

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد