انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 44 کیلو بایت SWF 647
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 669
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 645
درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74 42 کیلو بایت SWF 604
درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44 51 کیلو بایت SWF 705
درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114 36 کیلو بایت SWF 681
درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره 387 کیلو بایت SWF 1,456
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 755
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 707
درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده 389 کیلو بایت SWF 924
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 72 کیلو بایت SWF 573
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 597
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 38 کیلو بایت SWF 664
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم 178 کیلو بایت SWF 666
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 648
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 51 کیلو بایت SWF 609
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2 44 کیلو بایت SWF 670
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 625
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 601
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 711

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد