انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 10,207
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 10,079
چگالی 78 کیلو بایت SWF 10,017
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,925
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,918
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,915
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,824
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,775
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 9,728
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 9,653
شعاع و قطر دایره 348 کیلو بایت SWF 9,393
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 9,347
اشکال هندسی 295 کیلو بایت SWF 9,262
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 9,254
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,975
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,961
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,949
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی 370 کیلو بایت SWF 8,807
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,703
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,583

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد