انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 10,076
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,926
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,779
چگالی 78 کیلو بایت SWF 9,776
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,756
آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید 143 کیلو بایت SWF 9,748
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,698
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,624
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 9,577
شعاع و قطر دایره 348 کیلو بایت SWF 9,301
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 9,215
راکتانس خازنی 29 کیلو بایت SWF 9,210
اشکال هندسی 295 کیلو بایت SWF 9,114
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,997
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,803
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,791
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,759
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی 370 کیلو بایت SWF 8,681
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,566
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 8,456

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد