انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,224
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,181
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,179
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,123
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,012
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 10,987
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 10,872
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,814
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,682
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,655
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,611
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,511
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,493
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,484
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,460
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,423
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,371
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 10,256
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,217
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 10,193

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد