انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,106
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,085
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,037
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,991
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 10,949
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 10,906
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,701
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 10,696
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,633
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,596
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,488
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,426
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,393
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,385
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,372
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,358
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,263
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 10,158
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,154
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 10,135

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد