انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 23,769
عوامل کاهش وافزایش جمعیت 229 کیلو بایت SWF 23,175
تقسیم سلول 215 کیلو بایت SWF 32,732
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 17,363
انتقال کرم به روده 250 کیلو بایت SWF 23,831
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,432
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 4,587
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 6,935
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 6,859
واکنش تجزیه 55 کیلو بایت SWF 4,778
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 11,504
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 7,432
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 12,809
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 5,311
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 7,491
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,225
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 9,217
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,017
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,130
غلظت 48 کیلو بایت SWF 4,187

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد