انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تقسیم سلول 215 کیلو بایت SWF 35,025
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 19,038
انتقال کرم به روده 250 کیلو بایت SWF 25,025
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,926
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,564
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,703
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,365
واکنش تجزیه 55 کیلو بایت SWF 5,390
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,113
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 7,991
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,534
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 6,016
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 7,968
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,788
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 10,076
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,883
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,836
غلظت 48 کیلو بایت SWF 4,764
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 16,602
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 14,496

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد