انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تقسیم سلول 215 کیلو بایت SWF 34,140
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 18,120
انتقال کرم به روده 250 کیلو بایت SWF 24,366
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,559
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 4,846
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,164
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,005
واکنش تجزیه 55 کیلو بایت SWF 4,933
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 11,710
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 7,573
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 12,991
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 5,487
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 7,640
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,365
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 9,578
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,237
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,324
غلظت 48 کیلو بایت SWF 4,334
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 15,848
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 13,824

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد