انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 23,918
عوامل کاهش وافزایش جمعیت 229 کیلو بایت SWF 23,278
تقسیم سلول 215 کیلو بایت SWF 33,279
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 17,530
انتقال کرم به روده 250 کیلو بایت SWF 23,996
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,480
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 4,696
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,005
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 6,913
واکنش تجزیه 55 کیلو بایت SWF 4,834
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 11,584
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 7,490
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 12,871
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 5,368
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 7,529
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,280
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 9,350
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,076
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,196
غلظت 48 کیلو بایت SWF 4,242

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد