انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس نهم (سؤال 7) 202 کیلو بایت SWF 916
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 916
جمع اعداد (24) 293 کیلو بایت SWF 917
سؤالات درس آفریدگار زیبایی (1) 367 کیلو بایت SWF 917
درس دهم (سؤال 4) 224 کیلو بایت SWF 918
درس هفتم، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 918
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 40 کیلو بایت SWF 918
جمع اعداد (37) 347 کیلو بایت SWF 919
شمارش اعداد (4) 102 کیلو بایت SWF 919
سؤالات درس لطف حق (1) 51 کیلو بایت SWF 919
سؤالات درس آداب نیکان (4) 55 کیلو بایت SWF 919
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 919
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 919
جمع اعداد (53) 320 کیلو بایت SWF 920
درس دهم (سؤال 3) 200 کیلو بایت SWF 920
excel: معرفی و محاسبات ساده (1) 5,814 کیلو بایت SWF 920
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 920
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 920
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 29 کیلو بایت SWF 920
جمع اعداد (35) 414 کیلو بایت SWF 921

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد