انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 689
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 689
درس اول (سؤال 4) 152 کیلو بایت SWF 690
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 690
سؤالات درس پیش از این‌ها (2) 64 کیلو بایت SWF 690
درس چهارم (question 7) 60 کیلو بایت SWF 691
درس چهارم (سؤال 4) 229 کیلو بایت SWF 691
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 691
درس دوم (question 6) 50 کیلو بایت SWF 692
درس اول (سؤال 13) 173 کیلو بایت SWF 692
درس هشتم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 692
سؤالات درس یاد حسین(ع) (4) 84 کیلو بایت SWF 692
درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41 41 کیلو بایت SWF 692
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 692
درس چهارم (question 4) 187 کیلو بایت SWF 693
سؤالات درس یاد حسین(ع) (1) 54 کیلو بایت SWF 693
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 693
سؤالات درس راه نیک‌بختی (4) 85 کیلو بایت SWF 694
درس اول (سؤال 6) 324 کیلو بایت SWF 695
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 696

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد