انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,068
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,789
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,573
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 1,021
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,140
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,153
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,393
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,702
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 892
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,790
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,113
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 1,018
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 861
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,053
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 689
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 729
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 771
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 850
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 866
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,766

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد