انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,135
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,920
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,665
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 1,092
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,188
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,211
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,505
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,833
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 956
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,947
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,194
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 1,076
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 923
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,133
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 738
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 767
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 827
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 900
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 919
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,841

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد