انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,007
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,719
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,498
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 978
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,053
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,106
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,338
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,654
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 839
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,724
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,056
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 971
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 809
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 943
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 656
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 689
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 732
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 804
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 825
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,697

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد