انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 3,779
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,468
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,279
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 805
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 748
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 932
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,068
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,317
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 612
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,454
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 783
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 788
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 571
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 712
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 510
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 514
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 540
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 552
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 624
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,406

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد