انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 9,863
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,211
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 10,577
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 12,798
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,541
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 23,672
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 10,533
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 7,545
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,437
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 15,171
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 16,440
نیرو 153 کیلو بایت SWF 16,371
تعادل 166 کیلو بایت SWF 13,195
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 12,615
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 25,565
زلزله 254 کیلو بایت SWF 30,184
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 17,587
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 24,696
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 24,228
عوامل کاهش وافزایش جمعیت 229 کیلو بایت SWF 23,561

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد