انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 12,216
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,071
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 9,620
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 8,981
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 10,364
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 12,514
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,335
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 23,427
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 10,349
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 7,357
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 12,967
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 14,770
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 16,045
نیرو 153 کیلو بایت SWF 15,822
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,755
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 12,247
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 24,948
زلزله 254 کیلو بایت SWF 29,751
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 17,148
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 24,269

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد