انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 12,436
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,151
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 9,698
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,073
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 10,438
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 12,636
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,429
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 23,543
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 10,443
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 7,428
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,084
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 14,870
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 16,147
نیرو 153 کیلو بایت SWF 15,980
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,878
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 12,343
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 25,113
زلزله 254 کیلو بایت SWF 29,870
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 17,266
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 24,381

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد